Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0114-371004
  • vraag@geldenverzekeren.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Een goed advies over sparen en vermogensbeheer. Wat mag u daarvan verwachten?

Bij sparen en vermogensbeheer (beleggen) gaat het erom vermogen te vormen of te beheren. Aangezien dat op tal van manieren kan, is het zaak zorgvuldig na te gaan welk doel u met uw vermogen heeft, welke tijd er beschikbaar is om het te laten groeien en in welke mate van zekerheid er moet zijn op het moment dat het vermogen beschikbaar moet zijn.

Moet dat spaardoel op korte termijn behaald worden, voor bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan ligt sparen voor de hand. Via spaarrekeningen of termijndeposito’s. Ligt het spaardoel verder weg, zoals bijvoorbeeld aanvulling op uw pensioen, dan kan de oplossing gevonden worden met vermogensbeheer. Ook zijn daar combinaties in mogelijk, geheel afhankelijk van uw doelen en wensen.

Sparen

Sparen gaat altijd vergezeld met een rentevergoeding en opname mogelijkheid. De ene spaarrekening kent een rente vergoeding en de mogelijkheid om het kapitaal in eenkeer op te nemen. Ook kunnen er beperkingen in het opnemen van geld zijn, hiervoor krijgt u dan veelal een hogere rente vergoeding. de opname . Altijd gaan we voor u na welke methode in uw geval het beste is.
Het is overigens niet zo dat de banken onderling nu zo vreselijk veel verschillen. Wel verschillen de gehanteerde methodes van elkaar. Daaruit helpen wij u een keuze te maken.
Keuze eenmaal gemaakt, dan gaan we regelmatig met u na of de gemaakte keuzes nog steeds de juiste zijn.

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer ligt het moment om het geld op te nemen veelal een stuk verder in de toekomst dan bij sparen. Daardoor kunt u onderweg naar het opnamemoment, meer "risico" nemen om het vermogen (naar verwachting) sneller en harder te laten groeien dan met een rentevergoeding. Zeker met de huidige lage rentestand is dat een voorkomende keuze, om het vermogen door actief vermogensbeheer te laten beheren. Afhankelijk van uw risicobereidheid en horizon (de tijd die u heeft om het vermogen te laten groeien) wordt het kapitaal geinvesteerd. De investering vindt gespreid plaats in fondsen. De verdeling is in aandelen-, obligatie-, vastgoed- en rentefondsen. Tevens kan een verdeling wereldwijd gekozen worden. Wel beleggen in Azië en niet in Oost Europa of omgedraait. Ook zijn er mogelijkheden om te investeren in technologiën of groen beleggen. Het advies geeft een beeld welke risico bereidheid u heeft en hoe de verdeling van de verschillende beleggingsfondsen zou moeten zijn. Afhankelijk van de gekozen vermogensbeheerder zijn er eigen fondsen of fondsen van externe beleggingsinstellingen beschikbaar.

Onafhankelijk

Onafhankelijk en ook hier beschikken wij over ingangen bij meerdere banken en vermogensbeheerders. Dat maakt het vergelijken voor u een stuk prettiger.
 

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!