Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0114-371004
  • vraag@geldenverzekeren.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Verzekeren

In Nederland bestaan vrijwel overal verzekeringen voor. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Het doel van risicobeheer is niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn voor u. Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Zakelijk en/of particulier. Vervolgens gaan we na welke risico's u zelf kunt en wilt dragen. De risico's die u zelf niet kunt of wilt dragen, daar gaan we na in welke vorm u deze risico's kunt afgedekken (verzekeren). Ook de niet te verzekeren risico's worden dan besproken.

In die gevallen waar het op verzekeren aankomt, gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort verzekeringen zijn noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken worden. Op voorwaarden en op prijs (premie). 

Alle risico’s in kaart gebracht en verzekeringsoplossingen gevonden, dan volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat door u gewenst wordt of wijzigen de bestaande polissen waar nodig. De polissen worden opgesteld en controleren we daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren ook correct zijn.

Wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, worden de verzekeringsoplossingen na overleg met u up-to-date gehouden. Daarbij is het vanzelfsprekend van groot belang, dat u ons van die gewijzigde omstandigheden op de hoogte stelt. Want alleen met voldoende informatie van uw kant kunnen wij u helpen uw risico's inzichtelijk en beheersbaar te houden. 
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren!

Schade?

En is er dan schade? Ook dan zijn wij er voor u. Vanaf het in kaart brengen van het ontstaan van de schade, schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Tot het momnet dat u krijgt waar u recht op heeft.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!